Beers in Tunisia / Bia ở Tuy-ni-di

Beers in Tunisia                                                                                                                          You can also read beer reports from other countries here on beervn.com, in August you can read about Tunisia and Germany, in September about Swedish microbreweries.

Bia ở Tuy-ni-di                                                                                                                                Bạn có thể đọc các phóng sự về các loại bia của các quốc gia khác tại blog beervn.com. Trong tháng tám, bạn sẽ được đọc các bài viết về bia tươi Tuy-ni-di và Đức, trong tháng chín sẽ là các bài viết về bia tươi Thụy Điển                                                                                                                                                    

Despite that Tunisia is a country with 98% Muslims, you can find both locally produced and imported beers. In most Muslim countries, alcohol is forbidden but Tunisia, where the Arabic spring began for two years ago, has always been more open and international compared to other countries in the region.

Mặc dù tôn giáo của Tuy-ni-di là Hồi giáo, 98% dân số theo tôn giáo này nhưng bạn có thể tìm được các loại bia nội địa cũng như nhập khẩu tại đây. Tại hầu hết các quốc gia Hồi giáo, người ta cấm sử dụng đồ uống có cồn nhưng tại Tuy-ni-di – nơi xảy ra làn sóng biểu tình mùa xuân Ả rập cách đây 2 năm, luôn cởi mở và hội nhập hơn so với các quốc gia khác trong khu vực.

alcohol free beers

Tunisia

                                    Photo above: Tunisians love their beer but there are many alcohol free options also. 

Ảnh: người Tuy-ni-di yêu bia của họ nhưng đồng thời có rất nhiều lựa chọn về đồ uống có nồng độ cồn thấp                                                                                                                                                                                                                                                                                         Beer traditions                                                                                                               Consuming alcohol in public is not accepted but in most hotels and restaurants you can buy the Tunisian beers Celtia, 33 extra dry, or Stella. All beers are light lager, 5% strong and suitable for the hot Mediterranean weather. There are no microbreweries in Tunisia even if beer has been consumed here in many centuries. Most shopping malls sell beer but in a special corner which is open Monday to Friday and closed during religious holidays.

Bia truyền thống                                                                                                                         Thưởng thức đồ uống có cồn ở nơi công cộng là điều không được chấp nhận nhưng ở một số khách sạn và nhà hàng, khách hàng có thể mua bia Tuy-ni-di là Celtia, 33 extra dry hoặc Stella. Tất cả bia đều bia nhẹ với nồng độ 5%, phù hợp với khí hậu nóng Địa trung hải. Mặc dù bia được tiêu thụ trong nhiều thế kỉ nhưng ở đất nước này không có dù chỉ một xưởng sản xuất bia tươi. Hầu hết các khu thương mại đều bán bia nhưng ở một góc đặc biệt được mở của từ thứ 2 đến thứ 6 và đóng của trong suốt lễ hội tôn giáo.

IMG_5517[1]

Tunisia

Tunisian Bia Hoi? Here a typical cafe where men sit and drink mint tea in Sidi Bou Said, outside the capital Tunis. You can never see someone consume a bottle of beer in the street but in small hidden cafes you can meet many Tunisians who love their beer.

Bia hơi Tuy-ni-di? Đây là một góc café tiêu biểu nơi những người đàn ông có thể ngồi và uống trà bạc hà tại Sidi Bou Said, ngoại ô thủ đô Tunis. Bạn có thể không bao giờ bặt gặp hình ảnh của một ai đó uống bia trên phố nhưng trong những quán café nhỏ và khuất, có rất nhiều người dân bản địa thưởng thức loại bia mà họ yêu thích.

IMG_5509[1]

Tunisia

The situation is still unstable and military protect public places and here the big Carrefour shopping mall in Tunis. Here you can buy 4 kinds of beer but most sold is the Tunisian wines (over 30 kinds) which is exported to many european countries. 

Tình hình tại Tuy-ni-di tiếp tục không ổn định và quân đội bảo vệ các địa điểm công cộng. Trong ảnh là  trung tâm mua sắm Carrefour tại Tunis. Tại đây bạn có thể mua 4 loại bia, trong đó đắt khách nhất là rượu Tuy-ni-di (trên 30 loại), loại rượu này cũng được xuất khẩu sang rất nhiều nước châu Âu.

Celtia and heineken, this is the regular supply in Tunisia

Tunisia

Normally you can find Celtia beer and then Heineken and Becks in most hotels and shops, other beers are very hard to find. Here you can choose between Heineken or Celtia. The price in a restaurant/hotel for a 25 cl Celtia beer is normally 5 Dinars, ca 70 000 VND. Tunisians and tourists consumed beer for 14 million USD 2012. Beer is appreciated among Tunisians and the consumtion is slowly increasing. After the election (date not appointed yet), the new government will also decide if beer enthusiasts will find more or less beer in the new Tunisia.

Thông thường, bạn có thể tìm được bia Celtia, tiếp theo là Heineken, sau đó là Becks tại hầu hết các khách sạn và cửa hàng,các loại bia khác thì rất khó tìm. Khách hàng có thể lựa chọn giữa Heineken hoặc Celtia. Giá thông thường cho mỗi chai bia Celtia 25cl (tương đương với 250ml) trong các nhà hàng/khách sạn là 5 Dinars (tương đương với 70.000 VND). Người Tuy-ni-di và du khách đã chi khoảng 14 triệu USD cho bia vào năm 2012 (khoảng 7 triệu lít). So sánh với Việt Nam (2.6 tỉ lít bia được sủ dụng tại Việt Nam vào năm 2011), thì lượng tiêu thụ này khá thấp. Người Tuy-ni-di đánh giá cao bia và lượng tiêu thụ bia tăng khá chậm. Sau cuộc bầu cử (thời gian chưa được ấn định), chính phủ mới sẽ đưa ra quyết định liệu những người yêu bia có thể tìm được nhiều hay ít bia tại đất nước Tuy-ni-di mới.

Advertisement

About Beertraveller

Beer brewer, writer and traveller. In the beer business since 2012. Published beer guide to Vietnam 2014. The first craft brewer in Burkina Faso 2016. Beer guide in Morocco 2017-2020. Beer journalist since 2016 and from 2023 writer for the Swedish beer magazine Maltesen.
This entry was posted in Activities and news. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s